Kilroy Realty Corp. (KRC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 843 709 1 723 210 1 168 330 470 292 360 566
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 859 030 1 649 550 799 706 776 458 631 845
Wskaźnik płynności bieżącej 0,98 1,04 1,46 0,61 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $843 709K ÷ $859 030K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022