Kilroy Realty Corp. (KRC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 096 990 955 040 898 397 837 454 747 298
Property, plant and equipment w tys. USD 9 513 470 9 289 040 8 391 400 8 067 410 7 035 260
Rotacja aktywów trwałych 0,12 0,10 0,11 0,10 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 096 990K ÷ $9 513 470K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022