Kilroy Realty Corp. (KRC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 910 080 898 397 837 454 747 298 719 001
Property, plant and equipment w tys. USD 18 578 100 8 391 400 8 067 410 7 035 260 6 153 620
Rotacja aktywów trwałych 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 910 080K ÷ $18 578 100K
= 0,10


Analiza porównawcza

2021