Kilroy Realty Corp. (KRC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 910 080 898 397 837 454 747 298 719 001
Aktywa razem w tys. USD 21 166 800 10 000 700 8 900 090 7 765 710 6 802 840
Rotacja aktywów razem 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 910 080K ÷ $21 166 800K
= 0,09


Analiza porównawcza

2021