James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 49 387 -196 034 13 904 52 922 72 138
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 698 664 725 362 795 608 778 581 709 241
Zwrot z kapitału całkowitego 7,07% -27,03% 1,75% 6,80% 10,17%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $49 387K ÷ ($0K + $698 664K)
= 7,07%


Analiza porównawcza

2022