James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 49 387 -196 034 13 904 52 922 72 138
Aktywa razem w tys. USD 5 137 080 4 948 550 5 063 070 5 024 400 3 136 780
Operacyjny ROA 0,96% -3,96% 0,27% 1,05% 2,30%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $49 387K ÷ $5 137 080K
= 0,96%


Analiza porównawcza

2022