James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 515 360 4 329 710 3 740 540 3 318 670 2 649 520
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 299 380 4 133 280 4 215 150 4 199 360 2 385 660
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,05 1,05 0,89 0,79 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 515 360K) ÷ $4 299 380K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022