James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 791 740 4 621 840 4 762 720 4 724 740 2 821 980
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 299 380 4 133 280 4 215 150 4 199 360 2 385 660
Wskaźnik płynności bieżącej 1,11 1,12 1,13 1,13 1,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 791 740K ÷ $4 299 380K
= 1,11


Analiza porównawcza

2022