James River Group Holdings Ltd (JRVR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 842 014 772 880 684 719 910 044 891 078
Aktywa razem w tys. USD 5 137 080 4 948 550 5 063 070 5 024 400 3 136 780
Rotacja aktywów razem 0,16 0,16 0,14 0,18 0,28

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $842 014K ÷ $5 137 080K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022