JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 212 160 000 2 207 450 000 2 222 900 000 2 125 460 000 2 239 360 000 2 295 890 000 2 446 080 000 2 287 970 000
Należności w tys. USD 127 752 000 111 561 000 115 316 000 125 189 000 143 905 000 145 442 000 152 207 000 102 570 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 580 960 000 3 555 720 000 3 441 220 000 3 373 410 000 3 485 870 000 3 555 170 000 3 668 790 000 3 449 440 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,65 0,65 0,68 0,67 0,68 0,69 0,71 0,69

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 212 160 000K + $127 752 000K) ÷ $3 580 960 000K
= 0,65


Analiza porównawcza

2023/Q3