JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 295 890 000 2 446 080 000 2 287 970 000 2 330 190 000 2 220 420 000 2 279 120 000 2 052 780 000 1 965 950 000
Należności w tys. USD 145 442 000 152 207 000 102 570 000 116 395 000 125 253 000 114 754 000 90 503 000 76 945 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 555 170 000 3 668 790 000 3 449 440 000 3 467 540 000 3 397 870 000 3 408 620 000 3 106 720 000 2 974 960 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,69 0,71 0,69 0,71 0,69 0,70 0,69 0,69

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 295 890 000K + $145 442 000K) ÷ $3 555 170 000K
= 0,69


Analiza porównawcza

2022/Q2