JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 125 460 000 2 287 970 000 2 052 780 000 1 440 180 000 1 365 590 000
Należności w tys. USD 125 189 000 102 570 000 90 503 000 72 861 000 73 200 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 373 410 000 3 449 440 000 3 106 720 000 2 426 050 000 2 366 020 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,69 0,69 0,62 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 125 460 000K + $125 189 000K) ÷ $3 373 410 000K
= 0,67


Analiza porównawcza

2022