JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 125 460 000 2 239 360 000 2 295 890 000 2 446 080 000 2 287 970 000 2 330 190 000 2 220 420 000 2 279 120 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 373 410 000 3 485 870 000 3 555 170 000 3 668 790 000 3 449 440 000 3 467 540 000 3 397 870 000 3 408 620 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,64 0,65 0,67 0,66 0,67 0,65 0,67

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 125 460 000K) ÷ $3 373 410 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022/Q4