JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 287 970 000 2 052 780 000 1 440 180 000 1 365 590 000 1 339 630 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 449 440 000 3 106 720 000 2 426 050 000 2 366 020 000 2 277 910 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,66 0,66 0,59 0,58 0,59

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 287 970 000K) ÷ $3 449 440 000K
= 0,66


Analiza porównawcza

2021