JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 478 310 000 3 152 680 000 2 481 390 000 2 432 230 000 2 350 280 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 449 440 000 3 106 720 000 2 426 050 000 2 366 020 000 2 277 910 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 478 310 000K ÷ $3 449 440 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2021