JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 127 202 000 129 503 000 142 422 000 131 412 000 113 899 000
Aktywa razem w tys. USD 3 743 570 000 3 386 070 000 2 687 380 000 2 622 530 000 2 533 600 000
Rotacja aktywów razem 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $127 202 000K ÷ $3 743 570 000K
= 0,03


Analiza porównawcza

2021