JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 154 792 000 127 202 000 129 503 000 142 422 000 131 412 000
Aktywa razem w tys. USD 3 665 740 000 3 743 570 000 3 386 070 000 2 687 380 000 2 622 530 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $154 792 000K ÷ $3 665 740 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022