JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 127 202 000 129 503 000 142 422 000 131 412 000 113 899 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -9 256 000 17 480 000 5 585 000 4 871 000 5 290 000
Zysk ze sprzedaży brutto 136 458 000 112 023 000 136 837 000 126 541 000 108 609 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 7 552 000 6 925 000 7 901 000 7 242 000 6 623 000
Zysk operacyjny 59 562 000 35 407 000 44 545 000 40 764 000 35 900 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 562 000 35 407 000 44 545 000 40 764 000 35 900 000
Podatek dochodowy 11 228 000 6 276 000 8 114 000 8 290 000 11 459 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 46 503 000 27 410 000 34 642 000 30 709 000 22 567 000