JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 35 892 000 46 503 000 27 410 000 34 642 000 30 709 000 22 567 000
Amortyzacja 7 051 000 7 932 000 8 614 000 8 368 000 7 791 000 6 179 000
Zmiana stanu należności 22 619 000 12 067 000 17 642 000 -339 000 5 471 000 15 399 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 259 000 1 564 000 3 170 000 -620 000 -3 503 000 1 954 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 107 119 000 78 084 000 -79 910 000 6 046 000 14 187 000 -2 501 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -137 819 000 -129 344 000 -261 912 000 -54 013 000 -197 993 000 -10 283 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -126 257 000 275 993 000 596 645 000 32 987 000 34 158 000 14 642 000