St. Joe Co. (JOE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 564 017 400 980 336 520 269 759 246 149
Aktywa razem w tys. USD 1 430 840 1 208 150 1 037 320 909 233 870 962
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,33 0,32 0,30 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $564 017K ÷ $1 430 840K
= 0,39