St. Joe Co. (JOE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
EBIT (ttm) w tys. USD 89 124 98 443 98 015 111 009 95 989 77 862 73 132 50 798
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 564 017 499 169 469 499 434 744 400 980 374 003 360 916 347 492
Kapitał własny w tys. USD 630 802 615 253 627 518 616 283 607 409 579 692 568 866 549 364
Zwrot z kapitału całkowitego 7,46% 8,83% 8,93% 10,56% 9,52% 8,16% 7,87% 5,66%

2022/Q4 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT (ttm) ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $89 124K ÷ ($564 017K + $630 802K)
= 7,46%