St. Joe Co. (JOE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 89 124 95 989 48 476 32 648 30 636
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 564 017 400 980 336 520 269 759 246 149
Kapitał własny w tys. USD 630 802 607 409 550 617 519 521 518 171
Zwrot z kapitału całkowitego 7,46% 9,52% 5,46% 4,14% 4,01%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $89 124K ÷ ($564 017K + $630 802K)
= 7,46%