St. Joe Co. (JOE)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 74 553 45 203 26 775 32 369 59 578
Aktywa razem w tys. USD 1 208 150 1 037 320 909 233 870 962 920 993
ROA 6,17% 4,36% 2,94% 3,72% 6,47%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $74 553K ÷ $1 208 150K
= 6,17%