St. Joe Co. (JOE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 106 423 135 682 82 779 62 999 58 959
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 252 321 266 996 160 555 127 085 110 276
Marża zysku ze sprzedaży brutto 42,18% 50,82% 51,56% 49,57% 53,46%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $106 423K ÷ $252 321K
= 42,18%