St. Joe Co. (JOE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 74 553 45 203 26 775 32 369 59 578
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 266 996 160 555 127 085 110 276 98 796
Marża zysku netto 27,92% 28,15% 21,07% 29,35% 60,30%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $74 553K ÷ $266 996K
= 27,92%