St. Joe Co. (JOE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 98 731 59 150 36 108 30 866 41 355
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 266 996 160 555 127 085 110 276 98 796
Marża zysku brutto 36,98% 36,84% 28,41% 27,99% 41,86%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $98 731K ÷ $266 996K
= 36,98%