St. Joe Co. (JOE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 70 162 106 794 185 716 195 155 192 083
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 008 63 921 22 621 61 039 18 647
Należności w tys. USD 33 841 27 343 18 263 23 217 26 353
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 103 080 70 911 56 305 47 387 47 259
Wskaźnik płynności szybkiej 2,00 2,79 4,02 5,90 5,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($70 162K + $102 008K + $33 841K) ÷ $103 080K
= 2,00