St. Joe Co. (JOE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 18 846 21 851 33 115 70 162 27 260 33 336 52 313 106 794
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 87 136 130 220 130 058 102 008 114 861 123 535 105 973 63 921
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 113 220 118 181 99 574 103 080 82 746 75 397 66 875 70 911
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,94 1,29 1,64 1,67 1,72 2,08 2,37 2,41

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($18 846K + $87 136K) ÷ $113 220K
= 0,94