St. Joe Co. (JOE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 60 627 57 152 37 747 18 846 21 851 33 115 70 162 27 260
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 48 251 35 123 55 453 87 136 130 220 130 058 102 008 114 861
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 116 739 130 163 132 329 113 220 118 181 99 574 103 080 82 746
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,93 0,71 0,70 0,94 1,29 1,64 1,67 1,72

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($60 627K + $48 251K) ÷ $116 739K
= 0,93