St. Joe Co. (JOE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 118 039 132 992 182 775 193 868 208 808 179 945 195 505 189 732
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 132 329 113 220 118 181 99 574 103 080 82 746 75 397 66 875
Wskaźnik płynności bieżącej 0,89 1,17 1,55 1,95 2,03 2,17 2,59 2,84

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $118 039K ÷ $132 329K
= 0,89