St. Joe Co. (JOE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 118 039 208 808 200 084 226 600 279 411
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 132 329 103 080 70 911 56 305 47 387
Wskaźnik płynności bieżącej 0,89 2,03 2,82 4,02 5,90

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $118 039K ÷ $132 329K
= 0,89