St. Joe Co. (JOE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 223 356 193 447 160 577 145 898 152 715 146 640 140 435 131 314
Zobowiązania handlowe w tys. USD 37 277 48 607 60 700 69 864 61 249 60 232 46 056 48 597
Rotacja zobowiązań 5,99 3,98 2,65 2,09 2,49 2,43 3,05 2,70

2023/Q3 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $223 356K ÷ $37 277K
= 5,99