St. Joe Co. (JOE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 145 898 152 715 146 640 140 435 131 314 113 589 107 958 92 710
Zapasy w tys. USD 3 976 3 692 3 503 3 325 2 797 2 639 2 520 2 335
Rotacja zapasów 36,69 41,36 41,86 42,24 46,95 43,04 42,84 39,70

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $145 898K ÷ $3 976K
= 36,69