St. Joe Co. (JOE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 145 898 131 314 77 776 64 086 51 317
Zapasy w tys. USD 3 976 2 797 2 026 0 0
Rotacja zapasów 36,69 46,95 38,39

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $145 898K ÷ $3 976K
= 36,69