St. Joe Co. (JOE)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 252 321 266 996 160 555 127 085 110 276
Należności w tys. USD 20 863 33 841 27 343 18 263 23 217
Rotacja należności 12,09 7,89 5,87 6,96 4,75

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $252 321K ÷ $20 863K
= 12,09