St. Joe Co. (JOE)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 266 996 160 555 127 085 110 276 98 796
Working capital w tys. USD 105 728 129 173 170 295 232 024 189 824
Rotacja kapitału pracującego 2,53 1,24 0,75 0,48 0,52

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $266 996K ÷ $105 728K
= 2,53