St. Joe Co. (JOE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 252 321 266 996 160 555 127 085 110 276
Property, plant and equipment w tys. USD 1 035 900 721 258 572 499 449 794 363 025
Rotacja aktywów trwałych 0,24 0,37 0,28 0,28 0,30

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $252 321K ÷ $1 035 900K
= 0,24