St. Joe Co. (JOE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 266 996 160 555 127 085 110 276 98 796
Aktywa razem w tys. USD 1 208 150 1 037 320 909 233 870 962 920 993
Rotacja aktywów razem 0,22 0,15 0,14 0,13 0,11

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $266 996K ÷ $1 208 150K
= 0,22