St. Joe Co. (JOE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 28 129 12 347 17 039 13 412 31 937 15 196 24 224 3 196 19 588 7 751 19 199 -1 335 8 688
Amortyzacja 6 625 5 771 5 466 5 026 5 608 4 616 4 125 3 853 12 788 9 394 6 092 3 073 10 287
Zmiana stanu należności 20 863 23 318 27 201 27 370 33 841 35 185 36 114 29 111 3 929 4 734 2 049 -1 632 -4 012
Zmiana stanu zapasów 3 976 3 692 3 503 3 325 2 797 2 639 2 520 2 335 2 026 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 37 747 18 846 21 851 33 115 70 162 27 260 33 336 52 313 4 443 -56 099 -52 817 -79 289 -16 704
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 963 1 253 9 192 19 813 46 664 17 937 37 368 9 828 37 331 22 547 12 506 3 117 30 393
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 964 -596 -1 348 -1 440 -1 167 -42 942 -44 286 -25 122 -5 689 -95 401 -65 818 -34 450 -9 354
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -50 654 -8 974 -48 809 -81 339 -35 057 -32 990 -59 445 -68 593 -164 498 -140 826 -111 616 -80 264 -29 298
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 51 193 4 876 27 461 28 928 33 066 8 006 2 949 4 548 48 609 37 088 20 354 -1 338 -10 491