Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 586 600 533 800 693 300 1 177 300 655 600
Kapitał własny w tys. USD 6 020 900 6 184 900 5 520 800 5 118 100 3 691 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,26 0,09 0,13 0,23 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 586 600K ÷ $6 020 900K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022