Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 586 600 533 800 693 300 1 177 300 655 600
Aktywa razem w tys. USD 15 593 700 15 505 000 14 316 500 13 672 600 10 025 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,10 0,03 0,05 0,09 0,07

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 586 600K ÷ $15 593 700K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022