Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 654 500 961 600 402 500 534 400 484 100
Kapitał własny w tys. USD 6 020 900 6 184 900 5 520 800 5 118 100 3 691 500
ROE 10,87% 15,55% 7,29% 10,44% 13,11%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $654 500K ÷ $6 020 900K
= 10,87%


Analiza porównawcza

2022