Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 654 500 961 600 402 500 534 400 484 100
Aktywa razem w tys. USD 15 593 700 15 505 000 14 316 500 13 672 600 10 025 500
ROA 4,20% 6,20% 2,81% 3,91% 4,83%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $654 500K ÷ $15 593 700K
= 4,20%


Analiza porównawcza

2022