Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 654 500 961 600 402 500 534 400 484 100
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 862 100 19 367 000 16 589 900 17 983 200 16 318 400
Marża zysku netto 3,14% 4,97% 2,43% 2,97% 2,97%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $654 500K ÷ $20 862 100K
= 3,14%


Analiza porównawcza

2022