Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 519 300 593 700 574 300 451 900 480 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 963 200 843 800 782 900 711 300 636 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 912 100 6 486 500 6 127 800 5 490 200 4 761 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,22 0,22 0,21 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($519 300K + $963 200K) ÷ $5 912 100K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022