Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 569 700 6 387 700 6 453 700 5 868 600 5 206 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 912 100 6 486 500 6 127 800 5 490 200 4 761 800
Wskaźnik płynności bieżącej 1,11 0,98 1,05 1,07 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 569 700K ÷ $5 912 100K
= 1,11


Analiza porównawcza

2022