Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 862 100 19 367 000 16 589 900 17 983 200 16 318 400
Working capital w tys. USD 657 600 -98 800 325 900 378 400 444 200
Rotacja kapitału pracującego 31,72 50,90 47,52 36,74

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $20 862 100K ÷ $657 600K
= 31,72


Analiza porównawcza

2022