Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 862 100 19 367 000 16 589 900 17 983 200 16 318 400
Property, plant and equipment w tys. USD 582 900 740 000 663 900 701 900 567 900
Rotacja aktywów trwałych 35,79 26,17 24,99 25,62 28,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $20 862 100K ÷ $582 900K
= 35,79


Analiza porównawcza

2022