Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 862 100 19 367 000 16 589 900 17 983 200 16 318 400
Aktywa razem w tys. USD 15 593 700 15 505 000 14 316 500 13 672 600 10 025 500
Rotacja aktywów razem 1,34 1,25 1,16 1,32 1,63

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $20 862 100K ÷ $15 593 700K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022