Jones Lang Lasalle Inc. (JLL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 20 862 100 19 367 000 16 589 900 17 983 200 16 318 400 7 932 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 20 862 100 19 367 000 16 589 900 17 983 200 16 318 400 7 932 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 9 650 300 2 880 000 0 0 0 0
Zysk operacyjny 972 900 1 128 200 701 500 899 800 706 900 536 900
Koszty odsetek netto 75 200 40 100 52 800 56 400 51 100 56 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 994 200 1 223 600 529 600 697 600 706 000 525 100
Podatek dochodowy 200 800 264 300 106 900 159 700 214 300 267 800
Udziały niekontrolujące 138 900 -2 300 20 200 2 600 7 200 3 100
Zysk (strata) netto 654 500 961 600 402 500 534 400 484 100 253 800