Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 571 300 32 867 500 33 110 100 37 105 300 71 267 300 35 714 000 35 303 900 34 617 100
Należności w tys. USD 3 587 000 6 698 630 9 316 520 8 275 380 15 678 500 7 067 640 8 131 940 7 870 540
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 285 100 33 399 100 34 637 300 36 899 200 71 025 600 34 461 400 34 198 900 33 602 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 1,18 1,22 1,23 1,22 1,24 1,27 1,26

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $30 571 300K + $3 587 000K) ÷ $29 285 100K
= 1,17


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Jefferies Financial Group Inc
JEF
1,17
MarketAxess Holdings Inc.
MKTX
1,59