Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 71 267 300 31 850 200 30 482 400 30 614 400 30 277 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 71 025 600 31 304 900 28 299 300 27 755 200 27 563 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,00 1,02 1,08 1,10 1,10

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $71 267 300K) ÷ $71 025 600K
= 1,00


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Jefferies Financial Group Inc
JEF
1,00
MarketAxess Holdings Inc.
MKTX
0,16