Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 44 818 700 110 486 000 48 118 400 44 702 200 42 868 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 285 100 71 025 600 31 304 900 28 299 300 27 755 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,53 1,56 1,54 1,58 1,54

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $44 818 700K ÷ $29 285 100K
= 1,53


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Jefferies Financial Group Inc
JEF
1,53
MarketAxess Holdings Inc.
MKTX
2,73