Jefferies Financial Group Inc (JEF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 149 260 9 039 880 6 955 930 5 081 500 5 009 730
Aktywa razem w tys. USD 51 057 700 60 404 100 53 118 400 49 460 200 47 131 100
Rotacja aktywów razem 0,14 0,15 0,13 0,10 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 149 260K ÷ $51 057 700K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Jefferies Financial Group Inc
JEF
0,14
MarketAxess Holdings Inc.
MKTX
0,45